• headBanner

Arak kesgitlemesi

Arak kesgitlemesi

ArakPolşada, Russiýada we Şwesiýada ýüze çykýan dürli görnüşli açyk arassalanan alkogolly içgidir (Polýak:arak, Rusça: водка, Şwesiýa:arak).Ilki bilen suwdan we etandan, ýöne kämahal hapalaryň we tagamlaryň yzlaryndan durýar.Däp bolşy ýaly, fermentlenen däneli dänelerden suwuklygy distillirlemek arkaly, soňky döwürde kartoşkanyň ornuny tutýan kartoşka we miwe, bal ýa-da akja agajyny ulanýan käbir häzirki zaman markalary öndürilýär.

1890-njy ýyllardan bäri adaty araklar göwrümi boýunça 40% alkogol (ABV) (80 ABŞ subutnamasy).Unionewropa Bileleşigi arak üçin iň az alkogol mukdaryny 37,5% kesgitledi.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda aragyň iň az alkogol mukdary 40% bolmaly.

Arak adatça “arassa” serhoş bolýar (suw, buz ýa-da beýleki mikserler bilen garylmaýar) we köplenç hyzmat edilýär.doňduryjy sowadyldyBelarusyň arak guşagynda, Estoniýa, Finlýandiýa, Islandiýa, Litwa, Latwiýa, Norwegiýa, Polşa, Russiýa, Şwesiýa we Ukraina.Şeýle hem arak martini, “Kosmopolit”, arak tonik, otwýortka, garaguş, gara ýa-da ak rus, Moskwa gatyry, Ganly Mary we Sezar ýaly kokteýllerde we garyşyk içgilerde ulanylýar.


Iş wagty: 17-2021-nji noýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň