• headBanner

Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • Arak düzümi

  Wiski ýa-da tekiladan tapawutlylykda, aragy islendik zatdan arassalap bolýar.Adaty kartoşka we bugdaý esaslaryndan başga-da, mekgejöwen, bugdaý we hatda miwelerden ýasalan araklary indi arka barlarda we dükan tekjelerinde tapyp bilersiňiz.Hawa, olaryň hemmesi üýtgeşik tagamly, ýagny olaryň hemmesi wort ...
  Koprak oka
 • Arak kesgitlemesi

  Arak Polşada, Russiýada we Şwesiýada dörän dürli görnüşli açyk arassalanan alkogolly içgidir (Polýakça: wódka, Rusça: водка, Şwesiýa: arak).Ilki bilen suwdan we etandan, ýöne kämahal hapalaryň we tagamlaryň yzlaryndan durýar.Däp bolşy ýaly, dist ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşeler, biz iň ökde

  Çüýşäni saýlamagymyz Amerikanyň, Awstraliýanyň, Europeewropanyň we halkara içgiler we çakyr bazarlarynyň isleglerine laýyk bolup biler.Adaty aýna çüýşelerimiz bilen bir hatarda, çakyr, spirt we içgi çüýşeleri üçin täze dizaýnlary özleşdirmek ukybymyz bar.Nagyşlanan ýa-da debo-dan ...
  Koprak oka
 • “Changyou Spirits” aýna hyzmat topary, ISO ulgamynda baha berendigine örän buýsanýar.

  “Changyou Spirits” aýna hyzmat topary, ISO ulgamynda baha berendigine örän buýsanýar.Toparyň her bir agzasy ýazmaça we amaly baha bermekde zerur standartlara laýyk gelmelidi.Çüýşelerimiz üçin bu, indi bäsleşip bilýän milli inersenerler toparymyzyň bardygyny aňladýar ...
  Koprak oka
 • What is high borosilicate glass? Is high borosilicate glass fragile?

  Highokary borosilikat aýna näme?Highokary borosilikat aýna näzikmi?

  1. borokary borosilikat aýna diýilýän zat Borokary borosilikat aýna, ýokary temperaturada aýnanyň geçiriji aýratynlyklaryny ulanyp, aýnanyň eremegini amala aşyrmak üçin aýnanyň içindäki ýyladyş arkaly ösen önümçilik tehnologiýasyndan ýasalýar.Borokary borosilikat aýna “bişirilen aýna”, kos ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň