• headBanner

Önümler

 • Vodka glass bottles 3

  Arak çüýşeleri 3

  Arak aragynyň kesgitlemesi Polşada, Russiýada we Şwesiýada dörän dürli görnüşli açyk arassalanan alkogolly içgidir (Polýakça: wódka, Rusça: водка, Şwesiýa: arak).Ilki bilen suwdan we etandan, ýöne kämahal hapalaryň we tagamlaryň yzlaryndan durýar.Däp bolşy ýaly, suwuklandyrylan däneli dänelerden suwuklygy arassalamak, soňky döwürde kartoşkanyň ornuny tutmak bilen kartoşka we miweleri, ballary ýa-da akja önümlerini ulanýan käbir häzirki zaman markalary ...
 • Swing top glass bottles

  Aýna çüýşeleri çişiriň

  250ml 500ml 750ml 1000ml tegelek swing aýna çüýşesi Kombucha çaý çüýşesi Aýna swing üst çüýşesi mineral suwdan alkogolly içgilere çenli köp dürli içgileri ulanyp biler.Gazlandyrylan içgiler üçin, has güýçli, gazly içgiler üçin ýokary basyşly çydamly çüýşe çüýşelerimizi maslahat berdik.Biz, “Myeasyglass.com”, kiçi 60ml 100ml 150ml, adaty 250ml 350ml 500ml 750ml we 1 litr 1000ml tegelek ýa-da inedördül şekilli ýokary çüýşe çüýşeleri hödürleýäris.Toppers ...
 • Oslo glass bottles 1

  Oslo aýna çüýşeleri 1

  RUHLAR ÜÇIN ÇYKANLAR WE DÜZGÜNLER kolleksiýamyzy özboluşly edýän zat, aýnanyň hilini görkezmek üçin aýdyňlygy we parlaklygy bilen özboluşly dizaýnlarda hödürlenýän giňlikdir.Iň kiçi jikme-jikliklere çenli işlenip düzülen käbir setirlerde 50ml we 4.5L aralygyndaky ululyklar bar.Kolleksiýa her ýyl täze şekiller we düşünjeler goşulýar we bazardaky iň giň diýlip ykrar edilýär.750ml OSLO arak aýna çüýşesiniň aýratynlyklary 750ml OSLO arak aýna çüýşesiniň arassa çyzyklary we ajaýyp reklamasy ...
 • Liquor glass bottles

  Likor aýna çüýşeler

  Alkogol näme üçin hemişe plastik gapda däl-de, aýna çüýşelerde saklanýar?Ygtyýarlylyk meselesi: Plastiki çüýşeleriň geçirijilik meselesi pudak tarapyndan ykrar edildi.Käbir öndürijiler gazyň çykmagyna päsgelçilik bolup hyzmat edýän politetrafluoroetilen (PTFE) ýaly täze işlenen materiallary ulanýarlar.Aslynda, plastmassa aýna ýaly geçip bolmaýar.Saklanan alkogolyň plastiki çüýşede ýok bolmagy ähtimal.Aýna O2 we CO2 geçip bilmeýär, şonuň üçin ruhlar aýna çüýşesinde saklanyp bilner ...
 • Different glass bottles

  Dürli aýna çüýşeler

  dürli bezegler bilen meşhur bolan dykylyk bilen “Nordic” arak aýna çüýşesi bar.Doňdurma ruhuň we içginiň reňkine bilesigeliji çaklama berip biler.Aýna çüýşäniň üstüni bejermegiň gaty ýönekeý usuly.Ekrany çap etmek, syýa substrata geçirmek üçin ulanylýan çap usulydyr, blokirleme ýazgysy bilen syýa geçip bolmaýan ýerlerden başga.Açyk mesh aperturalaryny syýa bilen doldurmak üçin pyçak ýa-da gysgyç ekrana geçirilýär we r ...
 • 500ml 700ml 750ml bespoke Vodka Frost Glass Bottle

  500ml 700ml 750ml arak aýaz aýna çüýşesi

  Aýazly aýna çüýşelerimiziň içinde ýerleşdirilen mazmunyň kabul edilen bahasyna ep-esli goşant goşjak ýumşak, mahmal mat gutarýar.Aýazly çüýşeleriň köpüsinden tapawutlylykda, bu çüýşeler boýalman, himiki taýdan doňýar, şonuň üçin owadan aýazly daşky görnüşi öçmez ýa-da aýrylmaz.

   

 • Extra White Flint Oxygen Glass Bottle

  Goşmaça ak çybyk kislorod aýna çüýşesi

  Önümiň ady Goşmaça ak çybyk kislorod aýna çüýşesi
  Reňk Arassala
  MOQ 10,000pcs
  Tamamla Aýna
  Gurşun wagty Harytlar ätiýaçda bolsa, ibermegi bir hepdäniň içinde tertipläp bileris.Notok bolsa, öndürmek üçin 30-35 gün gerek.
  Tölegiň şerti T / T, Western Union, Paypal
  Gaplamak usuly Bukjany siziň üçin düzüp bileris.Kesilen karton ýaly.
  Ulag Deňiz, howa, demir ýol we ş.m. müşderiniň özüne bagly.
 • 750ml Square Glass Bottle Whisky Glass Bottle

  750ml kwadrat aýna çüýşe viski aýna çüýşesi

  Önümiň ady 750ml kwadrat aýna çüýşe viski aýna çüýşesi
  Reňk Arassala
  MOQ 10,000pcs
  Tamamla Aýna
  Gurşun wagty Harytlar ätiýaçda bolsa, ibermegi bir hepdäniň içinde tertipläp bileris.Notok bolsa, öndürmek üçin 30-35 gün gerek.
  Tölegiň şerti T / T, Western Union, Paypal
  Gaplamak usuly Bukjany siziň üçin düzüp bileris.Kesilen karton ýaly.
  Ulag Deňiz, howa, demir ýol we ş.m. müşderiniň özüne bagly.
  Çüýşäniň agramy 750G
  Çüýşäniň beýikligi 228MM ± 2MM
  Çüýşäniň diametri 92.4MM ± 2MM
 • 750ml Whisky Glass Bottle with Printing

  Çap etmek bilen 750ml viski aýna çüýşesi

  Önümiň ady Çap etmek bilen 750ml viski aýna çüýşesi
  Reňk Arassala
  MOQ 10,000pcs
  Tamamla Aýna
  Gurşun wagty Harytlar ätiýaçda bolsa, ibermegi bir hepdäniň içinde tertipläp bileris.Notok bolsa, öndürmek üçin 30-35 gün gerek.
  Tölegiň şerti T / T, Western Union, Paypal
  Gaplamak usuly Bukjany siziň üçin düzüp bileris.Kesilen karton ýaly.
  Ulag Deňiz, howa, demir ýol we ş.m. müşderiniň özüne bagly.
 • 750ml Vodka Glass Bottle

  750ml arak aýna çüýşesi

  Önümiň ady 750ml arak aýna çüýşesi
  Reňk Arassala
  MOQ 10,000pcs
  Tamamla Aýna
  Gurşun wagty Harytlar ätiýaçda bolsa, ibermegi bir hepdäniň içinde tertipläp bileris.Notok bolsa, öndürmek üçin 30-35 gün gerek.
  Tölegiň şerti T / T, Western Union, Paypal
  Gaplamak usuly Bukjany siziň üçin düzüp bileris.Kesilen karton ýaly.
  Ulag Deňiz, howa, demir ýol we ş.m. müşderiniň özüne bagly.
  Çüýşäniň agramy 680g
  Çüýşäniň beýikligi 228MM ± 2MM
  Çüýşäniň diametri 92.3MM ± 2MM
 • Glass Bottle for Syrup / Light Weight Alpha Syrup Bottles

  Sirop üçin aýna çüýşe / ýeňil agramly alfa sirop çüýşeleri

  Elýeterli ululyk aralygy: 5ml-den 1 litre çenli, şol sanda sirop çüýşesi, planşet çüýşesi, çüýşe çüýşesi, iýmit çüýşesi, energiýa içgisi çüýşesi, kosmetiki çüýşe we ş.m.

   

 • Juice glass bottles

  Şireli aýna çüýşeler

  Gysgaça mazmun Şiräni arassalamak lukmançylyk jemgyýetinde jedelli tema, sebäbi olar köplenç horlanmak ýa-da saglyk üçin uzak möhletli çözgütleri teklip etmeýärler.Hünärmenleriň köpüsi munuň ýerine deňagramly, sagdyn iýmitlenmegi maslahat bererler.Şireleriň mümkin bolan peýdalaryny tassyklaýan subutnamalar köplenç anekdot bolýar.Şiräniň arassalanmagynyň, meselem, böwregiň işini azaltmak arkaly bedene ýaramaz täsir edip biljekdigini görkezýän has köp subutnama bar ýaly.Şiräni arassalamazdan ozal adamlar gygyrýarlar ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/19

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň