• headBanner

spirtli çüýşeler

spirtli çüýşeler

Gysga düşündiriş:

200ml, 375ml, 700ml, 750ml, 1000ml ýaly dürli kuwwatly super çüýşe çüýşesi bar.

 

Esasy aýratynlygymyz, gapaklary we bellikleri goşmak bilen, ýöriteleşdirilen spirtli çüýşe çüýşe çüýşelerini üpjün edip bileris.Çüýşeler baradaky ähli jikme-jiklikleriňizi çözüp bileris we beýleki kompaniýalardan çüýşeleriň dürli bölekleri barada soramaga wagt sarp etmeli dälsiňiz.Çüýşäni gutarmagyň bu tapgyry üçin, çüýşäňiziň saklaýjysyny agaçdan ýasalan, demirden ýasalan, sintetiki saklaýjy ýaly gabat getireris.Çüýşämiziň artykmaçlyklary, MOQ-yň we galyplaryň töleginiň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende laýyk bolmagydyr.Mundan başga-da, öňdebaryjy wagt üçin 30 gün gerek bolar, Sometimesöne käwagt wagtyndan öň gutaryp bileris,çüýşäniň görnüşine we mukdaryna baglydyr.

Bezeg:

RE GÖRNÜŞ Çap etmek - GÖRNÜŞ

—GYSGAÇA - IOT GOWY GÖRNÜŞ

—DECALS - GÖRNÜŞ

—LABELING - SAND BLASTING


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ADY

spirtli çüýşeler

MÜMKINÇILIK

200ml / 375ml / 700ml / 750ml / 1000ml

Agramy

700g

Beýiklik

235mm

FINISH DIAMETER

56.80mm

Içerki DIAMETER

24.19mm

Möhür görnüşi

Dyky

Bezeg

Silüpek ekrany çap etmek / Dekal çap etmek / Gyzgyn folga çap etmek

Gaplamak

Karton / çap edilen karton ýa-da bölüji bilen palet bilen gaplanýar

MOQ

6000pc ~ 10000pcs

image2

Ekranyň çap edilmegi: Dekallar bilen deňeşdirilende, ýüpek çap etmek matyň täsirini görkezýär.

image3

Spreýk + deklarasiýa: Ilki bilen, çüýşäniň hemmesini gara reňklere sepýäris we nyşany çap edýäris, aslynda logotip üçin diffrent reňkini, şol sanda teksti birleşdirip bileris.

image4

Aýaz + DECALS, thehli çüýşäni doňduryp, nyşany çap etmek, doňmak logotipiň matasyna eýe bolýar.
Aýazly bilen deňeşdirilende, “Sandblasting”, bölekleýin doňmakdyr: saýlan ýerlerimiz mat bolýar
dizaýnyňyza görä tamamlaň, sensasiýa çalt täsir edýär
şol bir wagtyň özünde.

image5

Etiketleme: customörite alýuminiý belligi, pewter belligi bilen üpjün edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň