• headBanner

Ruhlar çüýşesi

 • Vodka glass bottles 3

  Arak çüýşeleri 3

  Arak aragynyň kesgitlemesi Polşada, Russiýada we Şwesiýada dörän dürli görnüşli açyk arassalanan alkogolly içgidir (Polýakça: wódka, Rusça: водка, Şwesiýa: arak).Ilki bilen suwdan we etandan, ýöne kämahal hapalaryň we tagamlaryň yzlaryndan durýar.Däp bolşy ýaly, suwuklandyrylan däneli dänelerden suwuklygy arassalamak, soňky döwürde kartoşkanyň ornuny tutmak bilen kartoşka we miweleri, ballary ýa-da akja önümlerini ulanýan käbir häzirki zaman markalary ...
 • Swing top glass bottles

  Aýna çüýşeleri çişiriň

  250ml 500ml 750ml 1000ml tegelek swing aýna çüýşesi Kombucha çaý çüýşesi Aýna swing üst çüýşesi mineral suwdan alkogolly içgilere çenli köp dürli içgileri ulanyp biler.Gazlandyrylan içgiler üçin, has güýçli, gazly içgiler üçin ýokary basyşly çydamly çüýşe çüýşelerimizi maslahat berdik.Biz, “Myeasyglass.com”, kiçi 60ml 100ml 150ml, adaty 250ml 350ml 500ml 750ml we 1 litr 1000ml tegelek ýa-da inedördül şekilli ýokary çüýşe çüýşeleri hödürleýäris.Toppers ...
 • Oslo glass bottles 1

  Oslo aýna çüýşeleri 1

  RUHLAR ÜÇIN ÇYKANLAR WE DÜZGÜNLER kolleksiýamyzy özboluşly edýän zat, aýnanyň hilini görkezmek üçin aýdyňlygy we parlaklygy bilen özboluşly dizaýnlarda hödürlenýän giňlikdir.Iň kiçi jikme-jikliklere çenli işlenip düzülen käbir setirlerde 50ml we 4.5L aralygyndaky ululyklar bar.Kolleksiýa her ýyl täze şekiller we düşünjeler goşulýar we bazardaky iň giň diýlip ykrar edilýär.750ml OSLO arak aýna çüýşesiniň aýratynlyklary 750ml OSLO arak aýna çüýşesiniň arassa çyzyklary we ajaýyp reklamasy ...
 • Liquor glass bottles

  Likor aýna çüýşeler

  Alkogol näme üçin hemişe plastik gapda däl-de, aýna çüýşelerde saklanýar?Ygtyýarlylyk meselesi: Plastiki çüýşeleriň geçirijilik meselesi pudak tarapyndan ykrar edildi.Käbir öndürijiler gazyň çykmagyna päsgelçilik bolup hyzmat edýän politetrafluoroetilen (PTFE) ýaly täze işlenen materiallary ulanýarlar.Aslynda, plastmassa aýna ýaly geçip bolmaýar.Saklanan alkogolyň plastiki çüýşede ýok bolmagy ähtimal.Aýna O2 we CO2 geçip bilmeýär, şonuň üçin ruhlar aýna çüýşesinde saklanyp bilner ...
 • Different glass bottles

  Dürli aýna çüýşeler

  dürli bezegler bilen meşhur bolan dykylyk bilen “Nordic” arak aýna çüýşesi bar.Doňdurma ruhuň we içginiň reňkine bilesigeliji çaklama berip biler.Aýna çüýşäniň üstüni bejermegiň gaty ýönekeý usuly.Ekrany çap etmek, syýa substrata geçirmek üçin ulanylýan çap usulydyr, blokirleme ýazgysy bilen syýa geçip bolmaýan ýerlerden başga.Açyk mesh aperturalaryny syýa bilen doldurmak üçin pyçak ýa-da gysgyç ekrana geçirilýär we r ...
 • 500ml 700ml 750ml bespoke Vodka Frost Glass Bottle

  500ml 700ml 750ml arak aýaz aýna çüýşesi

  Aýazly aýna çüýşelerimiziň içinde ýerleşdirilen mazmunyň kabul edilen bahasyna ep-esli goşant goşjak ýumşak, mahmal mat gutarýar.Aýazly çüýşeleriň köpüsinden tapawutlylykda, bu çüýşeler boýalman, himiki taýdan doňýar, şonuň üçin owadan aýazly daşky görnüşi öçmez ýa-da aýrylmaz.

   

 • Extra White Flint Oxygen Glass Bottle

  Goşmaça ak çybyk kislorod aýna çüýşesi

  Önümiň ady Goşmaça ak çybyk kislorod aýna çüýşesi
  Reňk Arassala
  MOQ 10,000pcs
  Tamamla Aýna
  Gurşun wagty Harytlar ätiýaçda bolsa, ibermegi bir hepdäniň içinde tertipläp bileris.Notok bolsa, öndürmek üçin 30-35 gün gerek.
  Tölegiň şerti T / T, Western Union, Paypal
  Gaplamak usuly Bukjany siziň üçin düzüp bileris.Kesilen karton ýaly.
  Ulag Deňiz, howa, demir ýol we ş.m. müşderiniň özüne bagly.
 • 750ml Square Glass Bottle Whisky Glass Bottle

  750ml kwadrat aýna çüýşe viski aýna çüýşesi

  Önümiň ady 750ml kwadrat aýna çüýşe viski aýna çüýşesi
  Reňk Arassala
  MOQ 10,000pcs
  Tamamla Aýna
  Gurşun wagty Harytlar ätiýaçda bolsa, ibermegi bir hepdäniň içinde tertipläp bileris.Notok bolsa, öndürmek üçin 30-35 gün gerek.
  Tölegiň şerti T / T, Western Union, Paypal
  Gaplamak usuly Bukjany siziň üçin düzüp bileris.Kesilen karton ýaly.
  Ulag Deňiz, howa, demir ýol we ş.m. müşderiniň özüne bagly.
  Çüýşäniň agramy 750G
  Çüýşäniň beýikligi 228MM ± 2MM
  Çüýşäniň diametri 92.4MM ± 2MM
 • 750ml Whisky Glass Bottle with Printing

  Çap etmek bilen 750ml viski aýna çüýşesi

  Önümiň ady Çap etmek bilen 750ml viski aýna çüýşesi
  Reňk Arassala
  MOQ 10,000pcs
  Tamamla Aýna
  Gurşun wagty Harytlar ätiýaçda bolsa, ibermegi bir hepdäniň içinde tertipläp bileris.Notok bolsa, öndürmek üçin 30-35 gün gerek.
  Tölegiň şerti T / T, Western Union, Paypal
  Gaplamak usuly Bukjany siziň üçin düzüp bileris.Kesilen karton ýaly.
  Ulag Deňiz, howa, demir ýol we ş.m. müşderiniň özüne bagly.
 • 750ml Vodka Glass Bottle

  750ml arak aýna çüýşesi

  Önümiň ady 750ml arak aýna çüýşesi
  Reňk Arassala
  MOQ 10,000pcs
  Tamamla Aýna
  Gurşun wagty Harytlar ätiýaçda bolsa, ibermegi bir hepdäniň içinde tertipläp bileris.Notok bolsa, öndürmek üçin 30-35 gün gerek.
  Tölegiň şerti T / T, Western Union, Paypal
  Gaplamak usuly Bukjany siziň üçin düzüp bileris.Kesilen karton ýaly.
  Ulag Deňiz, howa, demir ýol we ş.m. müşderiniň özüne bagly.
  Çüýşäniň agramy 680g
  Çüýşäniň beýikligi 228MM ± 2MM
  Çüýşäniň diametri 92.3MM ± 2MM
 • OEM Fancy Frosted 750ml 700ml 75cl 70cl high flint liquor Spirit Vodka Bottle

  OEM Fancy Aýazly 750ml 700ml 75cl 70cl ýokary çybyk spirtli spirtli arak çüýşesi

  Önümiň ady 75cl 70cl 750ml 700ml arak likýor çüýşesi Material ýokary çybyk reňk Aýazly agram 759g Logotip adaty kabul edilen kuwwatlyk 750ml Möhür görnüşli dykylyk Içki diametri 18.28mm Bedeniň diametri 76.18mm goşundy Ruhlar, içgiler, alkogol Çangýou aýnasy ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi, HACCP önümi ygtybarly dolandyryş ulgamy sertifikaty, daşky gurşaw dolandyryş ulgamy sertifikaty, hünär saglygy we howpsuzlyk ma ...
 • Premium Customized Screen Printing 700ml 70cl high Flint Clear Vodka alcohol bottle

  “Premium Custom Screen” 700ml 70cl beýik “Flint Clear Vodka” alkogol çüýşesi

  Önümiň ady 70cl 700ml beýik Flint alkogol arak spirtli çüýşe Material ýokary çybyk aýna Agramy 1056g Möhür görnüşli dykylyk Içki diametri 24.19mm Mümkin bolan gaplama usuly karton + palet / palet bölüji gowşuryş Köpçülikleýin önümçilik üçin çüýşeler üçin 10 gün töweregi wagt Applicationörite kabul ediş spirtleri, alkogol, içgiler we ş.m.FOB bahasy ABŞ-nyň 0.875 dollary / MOQ 10000pcs Töleg möhleti T / T ...
123456Indiki>>> 1/8 sahypa

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň