• headBanner

Arak gin viski rum dykyz gapakly aýna çüýşäni

Arak gin viski rum dykyz gapakly aýna çüýşäni

Gysga düşündiriş:

Gysga düşündiriş:

1. FOB bahasy: ABŞ-nyň 0,5 - 0.7 / bölegi
2. Min.Orderiň mukdary: 10000 bölek
3. Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek
4. kuwwaty: 500ml 700ml 750ml
5. reňk: düşnükli, ýöriteleşdirilen spreý reňkini edip bileris
6. gapak: agaç saklaýjy
7. görnüşi: tegelek
8.Logo: Müşderiniň nyşanyny kabul ediň
9. ulanylyşy: arak, jyn, konýak, viski, rum
10.sample: 2-3 sany nusga berip biler
11.port: Çingdao


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ady: Arak gin viski rum dykyz gapakly aýna çüýşäni
Material: Flokary çybyk / Goşmaça çakmak / Super çakmak
Göwrümi: 500ml / 700ml / 750ml
Bezeg: ýüpek ekran; gyzgyn möhürleme; aýazly; dekal; reňk; elektroplatasiýa; pürküji; bellik; stiker
Gaplamak: Çap edilen karton ýa-da bölüji bilen palet bilen gaplanýar
Gurşun wagty
 1. Taýýar aksiýa üçin: töleg alandan 7 gün soň.
  2. Gymmat däl önümler üçin: töleg alandan 25 ~ 30 gün soň.
MOQ:
 1. Taýýar aksiýa üçin MOQ 2000pcs
  2. customöriteleşdirilen önümler üçin MOQ 10000pc
Eltip bermek deňiz, howa, ekspress we ş.m.Sana bagly

 

“Yantai Changyou Glass Co., Ltd.”, gaplaýyş materiallaryny alkogol içgileri senagatyna we daşary ýurtlara satmakda we eksport etmekde ýöriteleşen bir kompaniýa.
Esasy önümlerimiz her dürli aýna çüýşeler, bankalar, gapaklar, ýapyklar, kapsulalar, çyzgylar, ýazgylar, çüýşe maşynlary we beýleki mahabat önümleri.
Önümlerimiz dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edildi.
professional gaplama çözgütleri bilen üpjün edýäris we uzak möhletli işewür hyzmatdaşlygy almak üçin müşderini kanagatlandyrýarys.

Içgili aýna çüýşämiz hakda, islegiňize görä ýöriteleşdirilen çüýşäniň görnüşini we nyşanyny ýerine ýetirip bileris.Logotip sungat eseriňiz bar bolsa, AI faýlyny bize iberip bilersiňiz, synagyňyz üçin nusga edip bileris.

Gurşun wagty barada, adatça gurşun wagty 30 gün töweregi, customöriteleşdirilen çüýşe üçin galyndy öndürmek üçin 30 dyýa we köpçülikleýin önüm öndürmek üçin 30 gün gerek bolar, sometimesöne käwagt çüýşe bagly bolan wagtyndan öň gutaryp bileris görnüşi we mukdary.
Eger aksiýamyz bar bolsa, sargyt tassyklanandan soň 5 günüň içinde iberip bileris.

 

Näme üçin bizi saýlamaly?
Kepkalary doldurmakda 1,15 ýyl tejribe.
2.Kaper maşynlarynda, çüýşelerde we gapaklarda we ş.m.-lerde gowy bilýändigimiz üçin size bir duralga görnüşini ulanyň.
3. Has gowy önümçilik kuwwaty, birinji synp tehnikasy we köp ýyllyk tejribe bizi hemme taraplaýyn beýlekilerden has çeýe ýagdaýa getirer.
4. Biziň pelsepämiz: Müşderiler elmydama dogry, hil we şöhrat diňe girdeji almakdan has möhümdir.Biziň ähli işimiz, diňe bir satmak we satyn almak däl-de, müşderi bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy maksat edinýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň